Bestuur

 • Gerard Driessen – voorzitter
 • Bas van Gestel – secretaris
 • Ben Bettinger – penningmeester
 • Henny Bosch – lid (namens Stichting Musical Stella Duce)
 • Janina de Brito Figueiredo – lid (namens Sidera Theaterproducties)
 • Maria van Deursen – lid (namens Theatergroep Stella Duce)
 • Gerard Gielen – lid (namens Sociëteit De Flarussen)
 • Wim Marcelissen – lid (namens Theaterkoor VOG)

Geschiedenis

Stichting Stimulans Venlo is opgericht op 17 augustus 2012 in Venlo, waardoor het bestaande overleg tussen vertegenwoordigers van organisaties Stichting Musical Stella Duce (Wout Weijmans), Valuasmusical (Ben Bettinger) en Theaterkoor VOG (Wim Marcelissen) een formeel kader kreeg. In dit overleg werden zaken rond repetities, uitvoeringen en contacten met de overheid met elkaar besproken en zo mogelijk gestroomlijnd, om zo doelgerichter positieve effecten te creëren voor hun organisaties en leden/deelnemers.
Een belangrijk aspect daarvan was het eigen atelier, waarin kleding en decors voor nieuwe producties werden gemaakt en konden worden bewaard. Het met een gesloten beurs gebruik maken van elkaars kleding en decorstukken zorgde voor meer en ruimere mogelijkheden. De drie genoemde organisaties werden dan ook de eerste participanten.

Doel

De stichting heeft tot doel het bevorderen van actieve deelname aan culturele activiteiten door mensen van alle leeftijdscategorieën, echter in het bijzonder door jongeren en ouderen en deelnemers met een beperking. Dat wil de stichting doen door

 • activiteiten van de participanten te ondersteunen;
 • de samenwerking tussen zowel participanten onderling als met andere organisaties te bevorderen;
 • specialismen van de participanten te bundelen;
 • platform/spreekbuis te zijn voor organisaties op het gebied van podiumkunsten en
 • alle verdere handelingen te verrichten die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.