Activiteiten

Stimuleren en ondersteunen

Stichting Stimulans Venlo laat organisaties op het gebied van podiumkunsten ideeën, contacten en materialen met elkaar uitwisselen en elkaar stimuleren en ondersteunen. Dat heeft o.a. geleid tot de inrichting van een kledingatelier, dat gebruikt kan worden door alle participanten. Ook externe organisaties kunnen hier materialen huren.

Grote producties

Om de onderlinge contacten van de leden van de verschillende participanten te bevorderen en ze de kans te geven te schitteren in grote producties, is de Stichting Stimulans Producties opgericht.

Contact met de gemeente

De gemeente is voor veel culturele verenigingen een belangrijke partner, bijvoorbeeld op het gebied van subsidies en huisvesting. In de afgelopen jaren heeft de stichting geïnvesteerd in het verbeteren van het contact met de gemeente, zodat de stem van onze verenigingen beter gehoord wordt. Zo is o.a. meegedacht met de het opstellen van de cultuurnota en gereageerd op de nieuwe voorstellen ten aanzien van het subsidiebeleid.

Huisvesting

Op dit moment zijn we met name actief op het gebied van huisvesting. We ervaren steeds meer problemen met name wat betreft huisvesting voor ons kledingatelier/-opslag en voor decorbouw/-opslag. Dat heeft o.a. geleid tot intensief contact met de gemeente en de politiek, maar ook al tot concrete resultaten zoals een voorlichtingsavond in De Garage, waarop het belang van dergelijke ruimtes voor cultureel Venlo is onderstreept en ontwerpen voor dergelijke ruimtes zijn gepresenteerd.